سیستم نوبت دهی بیمارستان

کلنیک تخصصی

سرویس دهی

وقت دهی

وقت دهی

جواب دهی آزمایشگاه

دریافت جواب آزمایشات ویژه مراجعین

تصاوير PACS

تصاوير PACS/ تصاوير PACS/ تصاوير PACS/6s00

پزشک متخصص

1000

کادر درمان

250

تخت بستری

به پايگاه اينترنتي بيمارستان پيامبران خوش آمديد

گالری تصاویر

اخبار

اخبار

اخبار اخبار

تامین کمبود پرستار با بهیار در بیمارستان‌ها غیرقانونی است

تامین کمبود پرستار با بهیار در بیمارستان‌ها غیرقانونی است